724 1599.00 zł Mars 1299.00 zł Elwira III-os 2499.00 zł Katrin 2499.00 zł 365 499.00 zł 760 259.00 zł 46 249.00 zł Paulina 2299.00 zł