580 349.00 zł Garou 0.00 zł Minor 0.00 zł Genua 1999.00 zł Karl 0.00 zł 108 249.00 zł Bilbao 0.00 zł Atena 0.00 zł