New York 0.00 zł Milan 0.00 zł Heniu 0.00 zł Paulina 0.00 zł Turyn 0.00 zł 651 449.00 zł Silena 0.00 zł Wenus 0.00 zł